Cisco Packet Tracer 8.2.1.118

Cisco Packet Tracer 8.2.1.118

Cisco Systems, Inc. – 109,4MB – Freeware – Android iOS Windows Mac Linux
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Một Cisco router giả lập có thể được sử dụng trong đào tạo và giáo dục, mà còn trong các nghiên cứu cho mô phỏng mạng máy tính đơn giản. Công cụ được tạo ra bởi Cisco Systems và cung cấp miễn phí phân phối cho các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên những người đang hoặc đã tham gia vào học viện mạng Cisco. Mục đích của Packet Tracer là cung cấp cho học sinh và giáo viên một công cụ để tìm hiểu các nguyên tắc của mạng cũng như phát triển công nghệ Cisco kỹ năng cụ thể.

Cisco Packet Tracer là một chương trình mô phỏng mạng cho phép học sinh để thử nghiệm với các hành vi của mạng. Packet Tracer cung cấp khả năng mô phỏng, trực quan, authoring, đánh giá và phối hợp và tạo điều kiện cho giảng dạy và học về khái niệm công nghệ phức tạp.

Packet Tracer bổ sung các thiết bị vật lý trong lớp học bằng cách cho phép các sinh viên để tạo ra một mạng lưới với nhiều thiết bị, khuyến khích thực hành, phát hiện và khắc phục sự cố. Môi trường học tập dựa trên mô phỏng giúp sinh viên phát triển các kỹ năng như quyết định, suy nghĩ sáng tạo và rất quan trọng và giải quyết vấn đề. Packet Tracer bổ sung cho chương trình giảng dạy học viện mạng, cho phép các giảng viên giảng dạy và chứng minh khái niệm phức tạp kỹ thuật và thiết kế hệ thống mạng.

Phần mềm Packet Tracer có sẵn miễn phí cho giáo viên hướng dẫn học viện mạng, sinh viên, cựu sinh viên và người quản trị là đăng ký học viện kết nối người sử dụng.

Để tải xuống Packet Tracer:
* Đăng nhập để kết nối học viện (bạn phải là một sinh viên học viện mạng đã đăng ký, cựu sinh viên, giảng viên hoặc quản trị viên)
* Sau khi đăng nhập vào học viện kết nối, chọn đồ họa Packet Tracer để tải về

Tổng quan

Cisco Packet Tracer là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Cisco Systems, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.948 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Cisco Packet Tracer là 8.2.1.118, phát hành vào ngày 24/11/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/07/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 8.2.1.118, được sử dụng bởi 31 % trong tất cả các cài đặt.

Cisco Packet Tracer đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux. Tải về tập tin có kích thước 109,4MB.

Người sử dụng của Cisco Packet Tracer đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Cisco Packet Tracer!

Cài đặt

người sử dụng 1.948 UpdateStar có Cisco Packet Tracer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.